Posted inWyposażenie laboratorium

Wykorzystywanie i zastosowanie komór klimatycznych

Wykorzystywanie i zastosowanie komór klimatycznych

Komory klimatyczne służą do tego, by sprawdzić testy stabilności i wytrzymałości oraz zmian klimatycznych przy różnych pracach badawczych materiałów, które wymagają stałej kontroli temperatury i wilgotności.

Gdzie wykorzystuje się komory klimatyczne?

Komory klimatyczne z oferty DanLab wykorzystuje się przemysłach farmaceutycznych, gdzie przechowuje się w nich leki. Dzięki komorze klimatycznej możliwe staje się sprawdzenie terminu ich wytrzymałości. Testy przeprowadza się w różnych warunkach klimatycznych. Komory klimatyczne wykorzystuje się również w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. To tak naprawdę niektóre z nich, bo są wykorzystywane i potrzebne w wielu innych branżach. Dzięki nim możemy przekonać się o właściwościach materiałów i produktów, zanim zostaną wprowadzone na rynek. Odpowiednia komora klimatyczna powinna spełniać jak najlepsze standardy jakościowe.

otwarta komora klimatyczna

Komory klimatyczne – zastosowanie

Każdy materiał czy produkt wymaga przetestowania, zanim zostanie wypuszczony na rynek. Komory klimatyczne pozwalają dokładnie przetestować produkt lub materiał na to, jak reaguje w konkretnym środowisku. Badane są takie parametry jak temperatura, wilgoć czy ciśnienie. W momencie, kiedy produkt zdaje test, wdraża się go do masowej produkcji. W branżach takich jak na przykład – farmaceutyczna i kosmetyczna – pozwala na określenie terminu trwałości leków, w kosmetycznej natomiast termin przydatności produktu oraz sposobie ich przechowywania. W przemyśle spożywczym – dzięki testom można określić termin ważności produktów spożywczych, warunkach przechowywania czy wpływ światła na właściwości produktów.